Banking

banking

  • Nama akaun bank mesti mengandungi yang sama seperti akaun berdaftar dengan scr888bonus.com.
  • Semua ahli dibenarkan mengeluarkan TIGA kali sehari.
  • Semua deposit dan pengeluaran masa pemprosesan adalah tertakluk kepada ketersediaan perbankan internet.
  • Semua had transaksi maksimum adalah berdasarkan kepada setiap transaksi setiap hari.
  • Jumlah pengeluaran yang tinggi akan mengambil masa yang lama masa pemprosesan.
  • Anda tidak dapat membuat apa-apa pengeluaran jika syarat-syarat rollover bagi apa-apa bonus mendakwa tidak dipenuhi .
  • Sila simpan resit Bank (jika dana yang didepositkan melalui ATM) atau Transaksi Nombor Rujukan
  • (Jika dana yang didepositkan melalui perbankan internet) seperti yang kita akan meminta bukti deposit.
  • Untuk Bank Tempatan yang lain , sila berhubung dengan Khidmat Pelanggan kami melalui live chat untuk maklumat lanjut.
  • Sila rujuk kepada terma dan syarat untuk maklumat lanjut.